Usnesení ZO

Usnesení ZO rok 2021

Usnesení z 1. řádného jednání ZO ze dne 24.02.2021