Usnesení ZO

Usnesení ZO za rok 2020

Usnesení z 1. řádného jednání ZO za dne 27.02.2020