Dotace Karlovarský kraj

Projekty a akce realizované s podporou Karlovarského kraje


Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH P1 Potůčky" 
byl realizován za finanční podpory Karlovarského kraje
z programu Dotace pro jednotky SDH obcí
ve výši 1.000.000,- Kč


 Hasiči Potůčky


​Projekt "Vybavení ordinace praktického lékaře informačními technologiemi"
​byl realizován za finanční podpory
Karlovarského kraje z programu Vybavení ordinací praktických lékařůinformačními technologiemi v souvislosti s eReceptem,
ve výši 31.740,- Kč.

 

Hasiči Potůčky


Projekt dodávky “Technika pro IZS – rychlý zásahový automobil pro JSDH Potůčky
byl realizován za finanční podpory
Karlovarského kraje ve výši 250.000,- Kč, odborem bezpečnosti a krizového řízení.

 

Hasiči Potůčky


Živý kraj