Stručně o obci Potůčky

Na krušnohorských svazích, rozrušených četnými potoky a potůčky, se přímo na státní hranici se SRN rozkládá obec Potůčky. Nadmořská výška se na území obce pohybuje od 695 m n. m. při potoku Černá až po 1043 m n. m. na Blatenském vrchu.
Od 1. pol. 16.století se v oblasti těží a upravují rudy, především cín, stříbro a železo. Vyrábí se zde ovšem i kobaltové barvy na sklo a keramiku.

Samotné Potůčky vznikají až v roce 1654 podél Černého a Hraničního potoka. Roku 1899 byla uvedena do provozu železnice, vedoucí z Karlových Varů. Ta přinesla Potůčkům nový rozmach. Dominantou obce je kostel Navštívení Panny Marie, dokončený roku 1911.

Novinky na úřední desce

Program zasedání Z KK dne 31.1.2022

Informace Finančního úřadu pro Karlovarský kraj - daň z nemovitosti r. 2022

Obecně závazná vyhláška obce Potůčky č. 2/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zahraničí ČR

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí - Finanční úřad pro Karlovarský kraj

MAS Krušné hory, o.p.s. hledá kolegu/kolegyni na pozici Asistent týmu a projektový manažer

Opatření Základní školy Potůčky proti Covid-19

Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu

Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.

Omezení úředních hodin Obecního úřadu Potůčky

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici KK

!!! Pokyny Krajské hygienické stanice !!!

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesů

Aktuality

Program zasedání Z KK dne 31.1.2022
více
Veřejnoprávní smlouva TJ Potůčky 2022
více
Rozpočtové opatření č. 23/21
více
Rozpočtové opatření č. 22/21
více
Veřejnoprávní smlouva SDH Potůčky 2022
více
Kolumbárium obce
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za r. 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Ceník vodného a stočného pro rok 2022
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023, 2024
více
Schválený rozpočet 2022
více