Stručně o obci Potůčky

Na krušnohorských svazích, rozrušených četnými potoky a potůčky, se přímo na státní hranici se SRN rozkládá obec Potůčky. Nadmořská výška se na území obce pohybuje od 695 m n. m. při potoku Černá až po 1043 m n. m. na Blatenském vrchu.
Od 1. pol. 16.století se v oblasti těží a upravují rudy, především cín, stříbro a železo. Vyrábí se zde ovšem i kobaltové barvy na sklo a keramiku.

Samotné Potůčky vznikají až v roce 1654 podél Černého a Hraničního potoka. Roku 1899 byla uvedena do provozu železnice, vedoucí z Karlových Varů. Ta přinesla Potůčkům nový rozmach. Dominantou obce je kostel Navštívení Panny Marie, dokončený roku 1911. 

Novinky na úřední desce

Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - Nebytový prostor II v č.p. 59

Uzavření základní školy, školní družiny - letní prázdniny 2024

Uzavření mateřské školy - letní prázdniny 2024

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Veřejná vyhláška - informace o dani z nemovitých věcí na rok 2024

Oznámení o stanovení počtu okrsků a jejich sídle pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024 - volby do Evropského parlamentu 2024

Stanovení minimálního počtu okrskové komise pro volby do Evropského parlamentu

Jak se hlasuje do Evropského parlamentu

Ministerstvo vnitra ČR Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením


Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky

Zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci (zahrádka č. 4)

Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2024

Informace FÚ pro Karlovarský kraj pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace Karlovarského kraje o podpoře výměny kotlů pro nízkopříjmové občany II

Rozpočtové opatření č. 1 - Svazek obcí Bystřice

Zveřejnění záměru obce pronajmou nemovitý majetek

Informace o množství odpadu vytříděného a předaného k využití za rok 2022

Umístění obce Potůčky v Soutěži Liga odpadů v kategorii obce do 1000 obyvatel za rok 2022

Základní škola Potůčky hledá učitele/ku 1. stupně ZŠ

Zveřejnění záměru obce sjednat právo stavby k nemovitému majetku

Regionální surovinová politika Karlovarského kraje - Závěr zjišťovacího řízení

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2024 - 2027

Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2023

Nová zelená úsporám Light

Informace MVČR k datovým schránkám od 1.1.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2024 - 2027

Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2023

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků - MěÚ Ostrov

ZŠ a MŠ Potůčky vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka pro první stupeň

Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek

Svazek obcí Bystřice - schválený Závěrečný účet za rok 2021

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2022

Obecně závazná vyhláška obce Potůčky č. 2/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2022

Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu

Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod

Aktuality

Uzavření mateřské školy - letní prázdniny 2024
více
Uzavření základní školy, školní družiny - letní prázdniny 2024
více
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - Nebytový prostor II v č.p. 59
více
Rozpočtové opatření č. 5/24
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
více
Oznámení o stanovení počtu okrsků a jejich sídle pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024
více
Rozpočtové opatření č. 4/24
více
Rozpočtové opatření č. 3/24
více
Jak se hlasuje do Evropského parlamentu
Ministerstvo vnitra ČR Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
více
Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky
více