Stručně o obci Potůčky

Na krušnohorských svazích, rozrušených četnými potoky a potůčky, se přímo na státní hranici se SRN rozkládá obec Potůčky. Nadmořská výška se na území obce pohybuje od 695 m n. m. při potoku Černá až po 1043 m n. m. na Blatenském vrchu.
Od 1. pol. 16.století se v oblasti těží a upravují rudy, především cín, stříbro a železo. Vyrábí se zde ovšem i kobaltové barvy na sklo a keramiku.

Samotné Potůčky vznikají až v roce 1654 podél Černého a Hraničního potoka. Roku 1899 byla uvedena do provozu železnice, vedoucí z Karlových Varů. Ta přinesla Potůčkům nový rozmach. Dominantou obce je kostel Navštívení Panny Marie, dokončený roku 1911. 

Novinky na úřední desce

Zápis dětí do mateřské školy Potůčky dne 2.5.2024

Obec Potůčky vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní a mateřské školy Potůčky

Jak se hlasuje do Evropského parlamentu

Ministerstvo vnitra ČR Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením


Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky

Zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci (zahrádka č. 4)

Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2024

Informace FÚ pro Karlovarský kraj pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace Karlovarského kraje o podpoře výměny kotlů pro nízkopříjmové občany II

Rozpočtové opatření č. 1 - Svazek obcí Bystřice

Zveřejnění záměru obce pronajmou nemovitý majetek

Informace o množství odpadu vytříděného a předaného k využití za rok 2022

Umístění obce Potůčky v Soutěži Liga odpadů v kategorii obce do 1000 obyvatel za rok 2022

Základní škola Potůčky hledá učitele/ku 1. stupně ZŠ

Zveřejnění záměru obce sjednat právo stavby k nemovitému majetku

Regionální surovinová politika Karlovarského kraje - Závěr zjišťovacího řízení

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2024 - 2027

Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2023

Nová zelená úsporám Light

Informace MVČR k datovým schránkám od 1.1.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2024 - 2027

Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2023

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků - MěÚ Ostrov

ZŠ a MŠ Potůčky vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka pro první stupeň

Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek

Svazek obcí Bystřice - schválený Závěrečný účet za rok 2021

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2022

Obecně závazná vyhláška obce Potůčky č. 2/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2022

Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu

Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod

Aktuality

Zápis dětí do mateřské školy Potůčky dne 2.5.2024
více
Jak se hlasuje do Evropského parlamentu
Ministerstvo vnitra ČR Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
více
Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky
více
Obec Potůčky vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní a mateřské školy Potůčky
více
Zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci (zahrádka č. 4)
více
Rozpočtové opatření č. 2/24
více
Rozpočtové opatření č. 1/24
více
Výroční zpráva o odpadech za uplynulý rok 2023
více
Rozpočtové opatření č. 19/23
více
Veřejnoprávní smlouva TJ Potůčky z.s. 2024
více