Stručně o obci Potůčky

Na krušnohorských svazích, rozrušených četnými potoky a potůčky, se přímo na státní hranici se SRN rozkládá obec Potůčky. Nadmořská výška se na území obce pohybuje od 695 m n. m. při potoku Černá až po 1043 m n. m. na Blatenském vrchu.
Od 1. pol. 16.století se v oblasti těží a upravují rudy, především cín, stříbro a železo. Vyrábí se zde ovšem i kobaltové barvy na sklo a keramiku.

Samotné Potůčky vznikají až v roce 1654 podél Černého a Hraničního potoka. Roku 1899 byla uvedena do provozu železnice, vedoucí z Karlových Varů. Ta přinesla Potůčkům nový rozmach. Dominantou obce je kostel Navštívení Panny Marie, dokončený roku 1911.

Novinky na úřední desce

Program jednání ZO dne 21.04.2021

Posuzování vlivů na živ. prostředí podle z. č. 100/2001 Sb.

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Opatření Základní školy Potůčky proti Covid-19

Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2021

Informace KÚ KK k zahájení očkování

Ceník vodného a stočného pro rok 2021

Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu

Návod Ministerstva životního prostředí

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie


Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.

Oznámení o nalezených věcech

Omezení úředních hodin Obecního úřadu Potůčky

Omezení provozu finančních úřadů

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici KK

!!! Pokyny Krajské hygienické stanice !!!

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesů

Veřejnoprávní smlouva TJ Potůčky 2019

Veřejnoprávní smlouva SDH Potůčky 2019

Studie plánované stavby sportovní haly

Aktuality

Program jednání ZO dne 21.04.2021
více
Posuzování vlivů na živ. prostředí podle z. č. 100/2001 Sb.
více
Usnesení ZO rok 2021
více
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
více
Rozpočtové opatření č. 21/20 - oprava RO č. 20/20
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Č.j. 54/02/21
více
Opatření Základní školy Potůčky proti Covid-19
více
Aktuální stav běžeckých tras
více
Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2021
více