Stručně o obci Potůčky

Na krušnohorských svazích, rozrušených četnými potoky a potůčky, se přímo na státní hranici se SRN rozkládá obec Potůčky. Nadmořská výška se na území obce pohybuje od 695 m n. m. při potoku Černá až po 1043 m n. m. na Blatenském vrchu.
Od 1. pol. 16.století se v oblasti těží a upravují rudy, především cín, stříbro a železo. Vyrábí se zde ovšem i kobaltové barvy na sklo a keramiku.

Samotné Potůčky vznikají až v roce 1654 podél Černého a Hraničního potoka. Roku 1899 byla uvedena do provozu železnice, vedoucí z Karlových Varů. Ta přinesla Potůčkům nový rozmach. Dominantou obce je kostel Navštívení Panny Marie, dokončený roku 1911. 

Novinky na úřední desce

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků - MěÚ Ostrov

Informace o podpoře výměny kotlů

ZŠ a MŠ Potůčky vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka pro první stupeň

Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek

Návrh opatření obecné povahy - Omezení vstupu do honitby Blatenský Vrch

Oznámení o počtu volebních okrsků pro územní část Potůčky a Potůčky - Stráň

Svazek obcí Bystřice - schválený Závěrečný účet za rok 2021

Sdělení MěÚ Ostrov - Volby do zastupitelstva obce 23. a 24. září 2022

Oznámení MěÚ Ostrov - podání kandidátních listin registračnímu úřadu

Oznámení MěÚ Ostrov - nejmenší počet podpisů voličů na petici

Informace Českého telekomunikačního úřadu

pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu


Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2022

Obecně závazná vyhláška obce Potůčky č. 2/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zahraničí ČR

Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu

Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.

Omezení úředních hodin Obecního úřadu Potůčky

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici KK

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesů

Aktuality

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků - MěÚ Ostrov
více
Informace o podpoře výměny kotlů
více
ZŠ a MŠ Potůčky vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka pro první stupeň
více
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek
více
Návrh opatření obecné povahy - Omezení vstupu do honitby Blatenský Vrch
více
Rozpočtové opatření č. 8/22
více
Rozpočtové opatření č. 7/22
více
Oznámení o počtu volebních okrsků pro územní část Potůčky a Potůčky - Stráň
více
Schválený závěrečný účet za rok 2021
více
Informace Českého telekomunikačního úřadu
pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
více