Stručně o obci Potůčky

Na krušnohorských svazích, rozrušených četnými potoky a potůčky, se přímo na státní hranici se SRN rozkládá obec Potůčky. Nadmořská výška se na území obce pohybuje od 695 m n. m. při potoku Černá až po 1043 m n. m. na Blatenském vrchu.
Od 1. pol. 16.století se v oblasti těží a upravují rudy, především cín, stříbro a železo. Vyrábí se zde ovšem i kobaltové barvy na sklo a keramiku.

Samotné Potůčky vznikají až v roce 1654 podél Černého a Hraničního potoka. Roku 1899 byla uvedena do provozu železnice, vedoucí z Karlových Varů. Ta přinesla Potůčkům nový rozmach. Dominantou obce je kostel Navštívení Panny Marie, dokončený roku 1911. 

Novinky na úřední desce

Program 1. řádného jednání ZO Potůčky dne 2.2.2023

Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - p.p.č. 395/51

Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - p.p.č. 430/19

Ceník vodného a stočného pro rok 2023

Regionální surovinová politika Karlovarského kraje - Závěr zjišťovacího řízení

Jak volit v pobytovém zařízení uzavřeném z důvodu COVID-19 - informace MVČR

Nová zelená úsporám Light

Informace MVČR k datovým schránkám od 1.1.2023

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků - MěÚ Ostrov

ZŠ a MŠ Potůčky vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka pro první stupeň

Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek

Svazek obcí Bystřice - schválený Závěrečný účet za rok 2021

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2022

Obecně závazná vyhláška obce Potůčky č. 2/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2022

Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu

Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.

Omezení úředních hodin Obecního úřadu Potůčky

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici KK

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod

Aktuality

Rozpočtové opatření č. 16/22
více
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - p.p.č. 430/19
více
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - p.p.č. 395/51
více
Veřejnoprávní smlouva SH ČMS - SDH Potůčky 2023
více
Ceník vodného a stočného pro rok 2023
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024, 2025
více
Schválený rozpočet 2023
více
Rozpočtové opatření č. 15/22
více
Nová zelená úsporám Light
více
Informace MVČR k datovým schránkám od 1.1.2023
více