Stručně o obci Potůčky

Na krušnohorských svazích, rozrušených četnými potoky a potůčky, se přímo na státní hranici se SRN rozkládá obec Potůčky. Nadmořská výška se na území obce pohybuje od 695 m n. m. při potoku Černá až po 1043 m n. m. na Blatenském vrchu.
Od 1. pol. 16.století se v oblasti těží a upravují rudy, především cín, stříbro a železo. Vyrábí se zde ovšem i kobaltové barvy na sklo a keramiku.

Samotné Potůčky vznikají až v roce 1654 podél Černého a Hraničního potoka. Roku 1899 byla uvedena do provozu železnice, vedoucí z Karlových Varů. Ta přinesla Potůčkům nový rozmach. Dominantou obce je kostel Navštívení Panny Marie, dokončený roku 1911. 

Novinky na úřední desce

Sdružení Krušné hory - západ - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2024 - 2027

Sdružení Krušné hory - západ - Návrh rozpočtu na rok 2023

Nová zelená úsporám Light

Informace MVČR k datovým schránkám od 1.1.2023

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Veřejná vyhláška MěÚ Ostrov - omezení vstupu do honitby Zlatý Kopec

Veřejná vyhláška MěÚ Ostrov - omezení vstupu do honitby Blatenský Vrch

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků - MěÚ Ostrov

ZŠ a MŠ Potůčky vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka pro první stupeň

Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek

Svazek obcí Bystřice - schválený Závěrečný účet za rok 2021

Informace Českého telekomunikačního úřadu

pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu


Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2022

Obecně závazná vyhláška obce Potůčky č. 2/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zahraničí ČR

Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu

Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.

Omezení úředních hodin Obecního úřadu Potůčky

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici KK

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesů

Aktuality

Sdružení Krušné hory - západ - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2024 - 2027
více
Sdružení Krušné hory - západ - Návrh rozpočtu na rok 2023
více
Nová zelená úsporám Light
více
Informace MVČR k datovým schránkám od 1.1.2023
více
Rozpočtové opatření č. 14/22
více
Rozpočtové opatření č. 13/22
více
Rozpočtové opatření č. 12/22
více
Rozpočtové opatření č. 11/22
více
Rozpočtové opatření č. 10/22
více
Rozpočtové opatření č. 9/22
více