Stručně o obci Potůčky

Na krušnohorských svazích, rozrušených četnými potoky a potůčky, se přímo na státní hranici se SRN rozkládá obec Potůčky. Nadmořská výška se na území obce pohybuje od 695 m n. m. při potoku Černá až po 1043 m n. m. na Blatenském vrchu.
Od 1. pol. 16.století se v oblasti těží a upravují rudy, především cín, stříbro a železo. Vyrábí se zde ovšem i kobaltové barvy na sklo a keramiku.

Samotné Potůčky vznikají až v roce 1654 podél Černého a Hraničního potoka. Roku 1899 byla uvedena do provozu železnice, vedoucí z Karlových Varů. Ta přinesla Potůčkům nový rozmach. Dominantou obce je kostel Navštívení Panny Marie, dokončený roku 1911. 

Novinky na úřední desce

Veřejná vyhláška - Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Potůčky s pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Potůčky

Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - stánek č. 175

Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - stánek č. 161

Program 39. zasedání Zastupitelstva KK dne 24.6.2024

Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Bystřice za rok 2023 + Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2023

Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - Nebytový prostor II v č.p. 59

Uzavření základní školy, školní družiny - letní prázdniny 2024

Uzavření mateřské školy - letní prázdniny 2024

Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2024

Informace FÚ pro Karlovarský kraj pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace Karlovarského kraje o podpoře výměny kotlů pro nízkopříjmové občany II

Rozpočtové opatření č. 1 - Svazek obcí Bystřice

Zveřejnění záměru obce pronajmou nemovitý majetek

Informace o množství odpadu vytříděného a předaného k využití za rok 2022

Umístění obce Potůčky v Soutěži Liga odpadů v kategorii obce do 1000 obyvatel za rok 2022

Základní škola Potůčky hledá učitele/ku 1. stupně ZŠ

Zveřejnění záměru obce sjednat právo stavby k nemovitému majetku

Regionální surovinová politika Karlovarského kraje - Závěr zjišťovacího řízení

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2024 - 2027

Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2023

Nová zelená úsporám Light

Informace MVČR k datovým schránkám od 1.1.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2024 - 2027

Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2023

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků - MěÚ Ostrov

ZŠ a MŠ Potůčky vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka pro první stupeň

Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek

Svazek obcí Bystřice - schválený Závěrečný účet za rok 2021

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2022

Obecně závazná vyhláška obce Potůčky č. 2/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2022

Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu

Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod

Aktuality

Veřejná vyhláška - Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Potůčky s pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Potůčky
více
Zpráva o uplatňování územího plánu - návrh
více
Územní studie
více
Změny ÚP
více
Zprávy o uplatňování ÚP
více
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - stánek č. 161
více
Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Bystřice za rok 2023 + Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2023
více
Program 39. zasedání Zastupitelstva KK dne 24.6.2024
více
Schválený závěrečný účet za rok 2023
více
Uzavření mateřské školy - letní prázdniny 2024
více