Úřední deska

Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu

Varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu

https://www.policie.cz/clanek/ecomm-action-aneb-vyhodna-koupe-ci-podvod.aspx