Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Vlastimil Ondra
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Roman Jeníček
Funkce: místostarosta

Jméno: Petr Kraus
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: Josef Mazur
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: Štěpánka Nádlerová
Funkce: člen kontrolního výboru

Jméno: Jozef Putko
Funkce: předseda kontrolního výboru

Jméno: Miroslav Šípek
Funkce: předseda kulturní a sportovní komise

Jméno: Stanislav Šípek
Funkce: člen kontrolního výboru

Jméno: Zuzana Týřová
Funkce: předseda finančního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.