Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Funkce
starosta Vlastimil Ondra starosta
místostarosta Roman Jeníček místostarosta
Petr Kraus člen finančního výboru
Josef Mazur člen finančního výboru
Štěpánka Nádlerová člen kontrolního výboru
Jozef Putko předseda kontrolního výboru
Miroslav Šípek předseda kulturní a sportovní komise
Stanislav Šípek člen kontrolního výboru
Zuzana Týřová předseda finančního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.