Úřední deska
Svazek obcí Bystřice - schválený Závěrečný účet za rok 2021
Sdělení MěÚ Ostrov - Volby do zastupitelstva obce 23. a 24. září 2022
Oznámení MěÚ Ostrov - podání kandidátních listin registračnímu úřadu
Oznámení MěÚ Ostrov - nejmenší počet podpisů voličů na petici
Informace Českého telekomunikačního úřadu

pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu


Veřejná vyhláška FÚ pro KK - Daň z nemovitých věcí za rok 2022
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - nebyt. prostor č.p. 59
Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2022
Obecně závazná vyhláška obce Potůčky č. 2/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2022
Zveřejnění záměru obce pronajmout bytové jednotky v majetku obce Potůčky
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zahraničí ČR
MAS Krušné hory, o.p.s. hledá kolegu/kolegyni na pozici Asistent týmu a projektový manažer
Opatření Základní školy Potůčky proti Covid-19
Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu
Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.
Omezení úředních hodin Obecního úřadu Potůčky
Kontakt na Krajskou hygienickou stanici KK
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesů