Úřední deska
Program 1. řádného jednání ZO Potůčky dne 27.02.2020
Prodej vybavení bazénu
Zveřejnění záměrů obce pronajmout nemovitý majetek
Sdělení finančního úřadu - org. změna
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesů
Veřejnoprávní smlouva TJ Potůčky 2019
Veřejnoprávní smlouva SDH Potůčky 2019
Studie plánované stavby sportovní haly