Úřední deska
Zápis dětí do mateřské školy Potůčky dne 2.5.2024
Obec Potůčky vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní a mateřské školy Potůčky
Jak se hlasuje do Evropského parlamentu

Ministerstvo vnitra ČR

Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením


Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky
Zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci (zahrádka č. 4)
Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2024
Informace FÚ pro Karlovarský kraj pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Informace Karlovarského kraje o podpoře výměny kotlů pro nízkopříjmové občany II
Rozpočtové opatření č. 1 - Svazek obcí Bystřice
Zveřejnění záměru obce pronajmou nemovitý majetek
Informace o množství odpadu vytříděného a předaného k využití za rok 2022
Umístění obce Potůčky v Soutěži Liga odpadů v kategorii obce do 1000 obyvatel za rok 2022
Základní škola Potůčky hledá učitele/ku 1. stupně ZŠ
Zveřejnění záměru obce sjednat právo stavby k nemovitému majetku
Regionální surovinová politika Karlovarského kraje - Závěr zjišťovacího řízení
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2024 - 2027
Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2023
Nová zelená úsporám Light
Informace MVČR k datovým schránkám od 1.1.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2024 - 2027
Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2023
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků - MěÚ Ostrov
ZŠ a MŠ Potůčky vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka pro první stupeň
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek
Svazek obcí Bystřice - schválený Závěrečný účet za rok 2021
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2022
Obecně závazná vyhláška obce Potůčky č. 2/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2022
Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu
Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod