Úřední deska
Mimořádná opatření ke covid-19
Opatření obecné povahy - omezení vstupu do honiteb

Pozn. Obecní úřad Potůčky s tímto opatřením nesouhlasí, neboť dochází k zbytečně velkému omezení práv obyvatel. V minulosti došlo i k podání odvolání, ale k tomuto nebylo přihlédnuto ze strany MěÚ Ostrov - Odbor živ. prostředí.


Návrh Rozpočtového opatření č. 1 - Svazek obcí Bystřice
Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2019
Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.
Oznámení o nalezených věcech
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství Č.j. 17110/2020-MZE-16212
Omezení úředních hodin Obecního úřadu Potůčky
Omezení provozu finančních úřadů
Kontakt na Krajskou hygienickou stanici KK
!!! Pokyny Krajské hygienické stanice !!!
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesů
Veřejnoprávní smlouva TJ Potůčky 2019
Veřejnoprávní smlouva SDH Potůčky 2019
Studie plánované stavby sportovní haly