Úřední deska
Program 1. řádného jednání ZO Potůčky dne 2.2.2023
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - p.p.č. 395/51
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - p.p.č. 430/19
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - stánek č. 112, 126 a 127
Ceník vodného a stočného pro rok 2023
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - stánek č. 93
Regionální surovinová politika Karlovarského kraje - Závěr zjišťovacího řízení
Jak volit v pobytovém zařízení uzavřeném z důvodu COVID-19 - informace MVČR
Nová zelená úsporám Light
Informace MVČR k datovým schránkám od 1.1.2023
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků - MěÚ Ostrov
ZŠ a MŠ Potůčky vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka pro první stupeň
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek
Svazek obcí Bystřice - schválený Závěrečný účet za rok 2021
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2022
Obecně závazná vyhláška obce Potůčky č. 2/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2022
Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu
Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.
Omezení úředních hodin Obecního úřadu Potůčky
Kontakt na Krajskou hygienickou stanici KK
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod