Úřední deska
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Veřejná vyhláška MěÚ Ostrov - omezení vstupu do honitby Zlatý Kopec
Veřejná vyhláška MěÚ Ostrov - omezení vstupu do honitby Blatenský Vrch
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků - MěÚ Ostrov
ZŠ a MŠ Potůčky vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka pro první stupeň
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek
Návrh opatření obecné povahy - Omezení vstupu do honitby Blatenský Vrch
Svazek obcí Bystřice - schválený Závěrečný účet za rok 2021
Informace Českého telekomunikačního úřadu

pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu


Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2022
Obecně závazná vyhláška obce Potůčky č. 2/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zahraničí ČR
Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu
Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.
Omezení úředních hodin Obecního úřadu Potůčky
Kontakt na Krajskou hygienickou stanici KK
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesů