Úřední deska
Program 3. jednání Zastupitelstva KK dne 01.02.2021
Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2021
Rozpočtové opatření č. 2 Svazek obcí Bystřice
Informace KÚ KK k zahájení očkování
Informace k průběhu výběru daňových přiznání na dani z nem. věcí na rok 2021

Informace Finančního úřadu pro Karlovarský kraj


Výzva pro zájemce o malobyty na p.p.č. 418/2
Ceník vodného a stočného pro rok 2021
Zveřejnění tel. čísel pro pomoc s daň. přiznáním k dani z nemov. věcí
Návrh rozpočtu Svazek obce Bystřice na rok 2021
Sdružení KH -západ Návrh rozpočtu na rok 2021
Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu
Návod Ministerstva životního prostředí

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie


Návrh Rozpočtového opatření č. 1 - Svazek obcí Bystřice
Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2019
Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.
Oznámení o nalezených věcech
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství Č.j. 17110/2020-MZE-16212
Omezení úředních hodin Obecního úřadu Potůčky
Omezení provozu finančních úřadů
Kontakt na Krajskou hygienickou stanici KK
!!! Pokyny Krajské hygienické stanice !!!
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesů
Veřejnoprávní smlouva TJ Potůčky 2019
Veřejnoprávní smlouva SDH Potůčky 2019
Studie plánované stavby sportovní haly