Úřední deska
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
Návrh závěrečného účtu SKHz za rok 2019
Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2019
Oznámení o odstávkách dodávky pitné vody v době od 27.5.2020 do 22.7.2020
Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2019
Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.
Oznámení o nalezených věcech
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství Č.j. 17110/2020-MZE-16212
Omezení úředních hodin Obecního úřadu Potůčky
Omezení provozu finančních úřadů
Kontakt na Krajskou hygienickou stanici KK
!!! Pokyny Krajské hygienické stanice !!!
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesů
Veřejnoprávní smlouva TJ Potůčky 2019
Veřejnoprávní smlouva SDH Potůčky 2019
Studie plánované stavby sportovní haly