Úřední deska
Výsledky hlasování v místním referendu
Zveřejnění záměru obce pronajmout nem. majetek
Zveřejnění záměru obce pronajmout nem. majetek
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod
Opatření obecné povahy - omezení vstupu do honiteb
Závěrečný účet SOB za rok 2018
Návrh opatření obecné povahy - omezení vstupu do lesních porostů
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesů
Pronájem nebyt. prostor č.p. 59
Zveřejnění záměru obce odprodat nemovitý majetek
Zveřejnění záměru obce odprodat nemovitý majetek
Zveřejnění záměru pronajmout nemovitý majetek - bankomat
Zveřejnění záměru obce odprodat nemovitý majetek
Veřejnoprávní smlouva TJ Potůčky 2019
Veřejnoprávní smlouva SDH Potůčky 2019
Návrh rozpočtu SOB na rok 2019
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - herna
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek
Zveřejnění záměrů pronájmů a směny nemovitostí
Rozpočtové provizorium od 01.01.2018 do schválení rozpočtu
Studie plánované stavby sportovní haly