Úřední deska
Program jednání ZO dne 21.04.2021
Posuzování vlivů na živ. prostředí podle z. č. 100/2001 Sb.
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Opatření Základní školy Potůčky proti Covid-19
Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2021
Informace KÚ KK k zahájení očkování
Ceník vodného a stočného pro rok 2021
Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu
Návod Ministerstva životního prostředí

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie


Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.
Oznámení o nalezených věcech
Omezení úředních hodin Obecního úřadu Potůčky
Omezení provozu finančních úřadů
Kontakt na Krajskou hygienickou stanici KK
!!! Pokyny Krajské hygienické stanice !!!
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesů
Veřejnoprávní smlouva TJ Potůčky 2019
Veřejnoprávní smlouva SDH Potůčky 2019
Studie plánované stavby sportovní haly