Úřední deska
Návrh závěrečného účtu Sdružení Krušné hory - západ za rok 2022
Program 3. řádného jednání ZO Potůčky dne 7.6.2023
Umístění obce Potůčky v Soutěži Liga odpadů v kategorii obce do 1000 obyvatel za rok 2022
Informace o Kotlíkové dotaci v Karlovarském kraji
Zveřejnění záměru pronájmu - zahrádky
Zveřejnění záměru obce odprodat nemovitý majetek předem určenému zájemci: Správě železnic
Informace od Policie České republiky - kyber podvodníci
Základní škola Potůčky hledá učitele/ku 1. stupně ZŠ
Zveřejnění záměru obce sjednat právo stavby k nemovitému majetku
Regionální surovinová politika Karlovarského kraje - Závěr zjišťovacího řízení
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2024 - 2027
Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2023
Nová zelená úsporám Light
Informace MVČR k datovým schránkám od 1.1.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2024 - 2027
Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2023
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků - MěÚ Ostrov
ZŠ a MŠ Potůčky vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka pro první stupeň
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek
Svazek obcí Bystřice - schválený Závěrečný účet za rok 2021
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2022
Obecně závazná vyhláška obce Potůčky č. 2/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2022
Kampaň - varování před podvodnými praktikami při nákupu na internetu
Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrch. vod