Aktuality

TIMA spol. s.r.o. II

Rozpočtové opatření č. 15/20

TIMA spol. s.r.o.

Mimořádná opatření ke covid-19

Rozpočtové opatření č. 14/20

Rozpočtové opatření č. 13/20

Opatření obecné povahy - omezení vstupu do honiteb
Pozn. Obecní úřad Potůčky s tímto opatřením nesouhlasí, neboť dochází k zbytečně velkému omezení práv obyvatel. V minulosti došlo i k podání odvolání, ale k tomuto nebylo přihlédnuto ze strany MěÚ Ostrov - Odbor živ. prostředí.

Rozpočtové opatření č. 12/20

Návrh Rozpočtového opatření č. 1 - Svazek obcí Bystřice

Rozpočtové opatření č. 11/20

Rozpočtové opatření č. 10/20

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 09/20

Rozpočtové opatření č. 08/20

Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2019

Nový formulář ČSSZ na měsíční vykázání ošetřovného po 25.5.

Rozpočtové opatření č. 06/20

Rozpočtové opatření č. 05/20

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 04/20

Rozpočtové opatření č. 03/20

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství Č.j. 17110/2020-MZE-16212

Omezení úředních hodin Obecního úřadu Potůčky

Omezení provozu finančních úřadů

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici KK

Rozpočtové opatření č. 02/20

Rozpočtové opatření č. 01/20

Usnesení ZO rok 2020

!!! Pokyny Krajské hygienické stanice !!!

Rozpočtové opatření č. 26/19

Ceník vodného a stočného pro rok 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021, 2022

Schválený rozpočet 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020

Rozpočtové opatření č. 25/19

Rozpočtové opatření č. 24/19

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Potůčky na období r. 2021, 2022

Rozpočtové opatření č. 23/19

Rozpočtové opatření č. 22/19

Rozpočtové opatření č. 21/19

Rozpočtové opatření č. 19/19

Rozpočtové opatření č. 18/19

Rozpočtové opatření č. 17/19

Rozpočtové opatření č. 16/19

Rozpočtové opatření č. 15/19

Rozpočtové opatření č. 14/19

Rozpočtové opatření č. 13/19

Rozpočtové opatření č. 12/19

Rozpočtové opatření č. 11/19

Schválený závěrečný účet za rok 2018

Rozpočtové opatření č. 10/19

Rozpočtové opatření č. 9/19

Rozpočtové opatření č. 8/19

Rozpočtové opatření č. 7/19

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Rozpočtové opatření č. 6/19

Rozpočtové opatření č. 5/19

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesů

Rozpočtové opatření č. 4/19

Rozpočtové opatření č. 3/19

Usnesení ZO rok 2019

Rozpočtové opatření č. 2/19

Rozpočtové opatření č. 1/19

Plánované akce 2020

Č.j.93/02/19

AMA s.r.o.

Rozpočtové opatření starosty č. 112/18

Rozpočtové opatření starosty č. 111/18

Veřejnoprávní smlouva TJ Potůčky 2019

Veřejnoprávní smlouva SDH Potůčky 2019

Ceník vodného a stočného pro rok 2019

Rozpočtové opatření č. 14/18

Schválený rozpočet 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2020, 2021

Č.j.513/10/18

Fineliner, z.s.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Potůčky na období r. 2020, 2021

Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočtové opatření starosty č. 110/18

Rozpočtové opatření starosty č. 109/18

Rozpočtové opatření č. 13/18

Rozpočtové opatření č. 12/18

Rozpočtové opatření starosty č. 108/18

Rozpočtové opatření č. 11/18

Rozpočtové opatření č. 10/18

GDPR

Rozpočtové opatření starosty č. 107/18

Rozpočtové opatření č. 9/18

Rozpočtové opatření č. 8/18

Rozpočtové opatření starosty č. 106/18

Rozpočtové opatření starosty č. 105/18

Projekty a akce realizované s podporou Karlovarského kraje

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh rozpočtu 2018

Pravidla pro poskytování příspěvků z prostředků obce Potůčky občanům obce Potůčky
Sociální program obce Potůčky

Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů SKH-Z

Usnesení ZO rok 2018

Studie plánované stavby sportovní haly

Informace kabelovka

Vymezení pojmů - drobné úpravy v bytě

Great Walks