Úřední deska

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 

pdf        doc