Odpadové hospodářství obce

Otevírací doba centrálního sběrného místa

 

09:00 hod. - 10:00 hod.
16:00 hod. - 20:00 hod.

Prostory centrálního sběrného místa jsou monitorovány kamerovým systémem

 

- Přijmeme pouze odpad od dovozců s uzavřenou platnou smlouvou s obcí Potůčky.
- Příjmeme pouze vytříděný odpad.
- Odpad je povinnen vytřídit dovozce odpadu.
- Dovozce odpadu je povinnen se řídit pokyny pracovníka sběrného místa.

Otevírací doba centrálního sběrného místa