Hasiči

Hasiči Potůčky

 

HASIČI POTŮČKY JPO II

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Potůčky

 

Potůčky 144, 362 38, Tel. 724183502

www : Facebook Hasiči Potůčky

E-mail: sdhpotucky@seznam.cz

EV.Č.JEDNOTKY-412146

_________________________________________________________________________________

Projekt dodávky “Technika pro IZS – rychlý zásahový automobil pro JSDH Potůčky
byl realizován za finanční podpory
Karlovarského kraje ve výši 250.000,- Kč, odborem bezpečnosti a krizového řízení.

 

Hasiči Potůčky