TJ Potůčky

TJ Potůčky

Historie fotbalového klubu Potůčky

     Fotbalový klub v obci Potůčky - (dříve Breitenbach ) byl ustanoven dle údajů v obecní kronice v roce 1930. Úvodní činnost byla zaměřena na přátelské zápasy mezi družstvy v blízkém okolí, později byla zahájena soutěžní kopaná. Ta byla v důsledku druhé světové války t.j. v letech 1939 - 1945 přerušena. Oddíl kopané však stále vykazoval nějakou činnost. V roce 1946 byl založen oddíl pod názvem SK Spartak Potůčky - Breitenbach, který  dosahoval výrazných výsledků. Jeho vynikající působení bylo  ukončeno koncem roku 1947. V tomto roce dosáhlo družstvo historického výsledku, když porazilo družstvo SK Podbořany na hřišti v Potůčkách poměrem 19:1. Za poznámku stojí i skutečnost, že jeden z hráčů slavného oddílu Spartaku Potůčky žije ještě dnes mezi námi v naší obci. Je jím bývalý vynikající hráč p. Jaroslav KUBR, bytem Potůčky - Stráň čp. 30. Jedná se o pamětníka, který přišel do naší obce v roce 1945.

 

     V roce 1948 byl oddíl kopané přejmenován na Baník Potůčky, neboť v obci začal značný rozvoj důlní činnosti státním podnikem Jáchymovské doly. Tento oddíl již nebyl tak výrazný jako jeho předchůdce Spartak a po roce byla jeho činnost pozastavena. Důvodem byla skutečnost, že do obce byl zaveden vstup na povolení do pohraničního pásma a díky tomu, se další sportovní akce v obci nemohly konat. Činnost oddílu kopané byla  po dobu 20-ti let, t.j. do roku 1968 pozastavena. Tímto opatřením byla ukončena veškerá sportovní aktivita v obci.

 

     Ve druhé polovině padesátých let byla veškerá výstroj pro hráče a další inventář předán do Horní Blatné, kde se zakládal oddíl kopané Spartak H. Blatná. Toto bylo předáno s podmínkou, že v případě obnovení činnosti kopané v Potůčkách, předá H.Blatná část výstroje do Potůčků zpět. Po celou dobu až do roku 1968 hráli někteří fotbalisté z Potůčků za Horní Blatnou nebo Pernink. Již v roce 1956 hrál za H. Blatnou Jan Kubica  vynikající levé křídlo, který se stal později československým reprezentantem ve skocích na lyžích, člen ÚDA Praha. Později hráli v časovém odstupu za H. Blatnou Juraj Šimko, Manfred Schöniger a Václav Plachý. V polovině šedesátých let byla ukončena aktivní kopaná v H. Blatné. Za těchto okolností přešli V. Plachý a M.Schöniger do oddílu Sokola Pernink, kam se ještě přidali M. Procházka, J. Charvát a J. Rutrle. Tato skupina hráčů tvořila základ nového oddílu Sokola Pernink, kde hráli do konce jarního kola soutěže roku 1968.

 

     V této době již vzešla v Potůčkách myšlenka o znovuobnovení oddílu kopané. S uvedenou myšlenkou přišel p. Josef P e l á n e k  lesní dělník - kočí t.č. bytem Potůčky čp. 103. Myšlenka (návrh) byl projednán s MNV, kde našel pochopení vedoucích funkcionářů. Zároveň byla vedena jednání s podniky v obci, okresním fotbalovým svazem a v neposlední řadě se Sokolem Pernink o uvolnění potůčkovských hráčů v rámci založení nového oddílu kopané. Veškerá jednání našla porozumění a myšlenka Josefa Pelánka se začala realizovat. Problém číslo jedna bylo stávající fotbalové hřiště , které bylo ve velmi špatném stavu. Výbor TJ - Škoda Potůčky, který byl zvolen ve složení Maxa, Kopecký, Chatrný, Pelánek a Konečný,  požádali o pomoc výkonné funkcionáře MNV ohledně jednání s podnikem Škoda Potůčky, Lesním závodem H. Blatná a Zpč. papírny Potůčky k poskytnutí technické pomoci při úpravě fotbalového hřiště. Akce „Hřiště“ byla zahájena počátkem měsíce května  roku 1968, kdy byla poskytnuta veškerá dostupná a potřebná technika od uvedených podniků. Bylo odstraněno několik desítek kamenů (balvanů) a nevezeno cca. 150 nákladních vozidel škváry a zeminy. Do akce se zapojila téměř celá obec, sportovec - nesportovec..

 

  V průběhu úpravy hřiště projednal zástupce MNV Schöniger se zástupci bývalého vedení oddílu kopané Horní Blatná, záležitost o navrácení některé výstroje a inventáře dle bývalé dohody v rámci obnovení činnosti oddílu kopané v Potůčkách. Jednání mělo kladný výsledek a požadavek zástupce obce Potůčky byl splněn. Tehdejší závodní výbor ROH provozu Škoda Potůčky zakoupil další výstroj a inventář k zahájení činnosti.

 

      Bylo téměř jisté, že hřiště nebude dokončeno do zahájení soutěžního termínu t.j. do 16. srpna 1968 a znovu proto jednal zástupce MNV a sportovního oddílu se zástupci obce H. Blatná o zapůjčení jejich hřiště pro podzim roku 1968. Jednání mělo kladný výsledek a dle rozlosování soutěže se podzimní kolo mělo hrát na hřišti v H. Blatné. Toto jednání však nenašlo pochopení u občanů a příznivců sportu, kteří vynaložili veliké úsilí a hřiště zdárně dokončili do termínu zahájení soutěže. Je nutno poznamenat, že celá akce byla provedena zdarma, pouze za malé občerstvení. Za tuto celoobecní akci patří poděkování všem občanům obce (za jejich aktivní pomoc) a podnikům provozu Škoda Potůčky, Les. závodu Horní Blatná a Zpč. papírnám Potůčky, neboť bez jejich technické pomoci, by uvedená akce dokončena nebyla.

 

      První mistrovský zápas se konal dne 16.8.1968 a k dispozici mělo vedení oddílu následující hráče : Kopecký, Chatrný, Plachý, Charvát, Sedláček, Frasunek, Rutrle, Mrázek, Rank, Liška, Schöniger a Havel. Výbor oddílu určil hrací systém rozestavění 4 - 2 - 4 a soupeřem bylo mužstvo Kaolínu Sedlec, které právě sestoupilo z vyšší soutěže. Tento zápas skončil vítězstvím Škoda Potůčky 3 : 1. Na základě úspěšného vstupu do soutěže, zůstal hrací systém 4 - 2 - 4 základem hry mužstva cca. po dobu 12-ti let. Mužstvo bylo neustále doplňováno dalšími hráči a mělo k dispozici 15 - 16 vyrovnaných hráčů. Jeden z nejúspěšnějších roků byl rok 1973, kdy TJ Škoda Potůčky vyhrála veškeré turnaje a to v Perninku, Abertamech, Potůčkách a v Karl Marx Stadtu. Mužstvo vyhrálo IV. třídu a dostalo se do třetí třídy okresního přeboru, kde dosahovalo velmi dobrých výsledků. V roce 1977 dosáhlo svého historického výsledku a porazilo na hřišti v Potůčkách družstvo Vřídla Kyselka 17 : 1 a téměř vyrovnalo vítězství svého předchůdce Spartaku Potůčky z roku 1947 (výsledek 19:1).

 

    Mužstvo podávalo vyrovnané a dobré výkony do roku 1982. V důsledku zrušení provozu Škody Potůčky (slévárna) v roce 1981 došlo prakticky k rozpadu celého mužstva, neboť se mnoho hráčů z obce odstěhovalo za prací. Od roku 1983 bylo tvořeno prakticky nové mužstvo, které dosahovalo různých výsledků, ale i přesto byl aktivní chod klubu zachován. Podíl na tomto měli hráči : F. Metlička, J. Janda, J. Jukl, J. Putko, M. Komínek, Z. Konečný, J. Charvát ml., Mir. Husák  a někteří přespolní hráči. Je nutno vyzdvihnout velikou zásluhu Ladislava Mrázka, který nejenom hrál, ale staral se o doplnění hráčů, trénoval, vykonával hospodáře oddílu a  vše co souviselo s chodem mužstva, což ostatně platí až do současné doby. Toto problematické období trvalo téměř do roku 1992, čili 10let. Od roku 1991 se postupně podařilo vytvořit nový kolektiv, který byl doplňován nastupující generací. Tato dostala své fotbalové základy v žákovském mužstvu TJ Škoda Potůčky, které existovalo v letech 1979-1989. Trenéry mladých byli střídavě L. Mrázek a J. Charvát ml. Díky tomu se neustále dařilo vylepšovat základní sestavu, která později podávala velmi dobré výkony a znovu byla vykopána III. třída okresního přeboru. To se podařilo v sezóně 95/96, kdy mužstvo skončilo v konečné tabulce ve IV. třídě skupiny A na 2.místě a o postup do vyšší soutěže se utkalo s mužstvem Valče (2.místo ve IV. tř. skupiny B). Toto barážové utkání bylo odehráno na neutrální půdě na stadionu Závodu Míru v K. Varech dne 19.7.1996. V tomto dramatickém a vyrovnaném souboji zvítězilo mužstvo TJ Potůčky 3:2. Tým se ve III. třídě držel po celou dobu  v horní polovině tabulky. Největší úspěch potůčovského fotbalu měl ale teprve přijít.

 

    V roce 1997 byly postaveny nové šatny se sociálním zařízením a klubovnou. Při úspěšném tažení třetí třídou se v sezóně 1999/2000 podařilo postoupit do druhé třídy. V této sezóně byli na soupisce týmu: Milan Křivan, Jiří Štěch, Jaroslav Stezka, Miroslav Komínek, Libor Liška, Petr Kraus, Petr Groh, Ota Chlumský, Josef Nýber, Stanislav Šípek, Miroslav Šípek, Pavel Klimm, Michal Sedlmajer, Petr Brunner, Tomáš Fořt, Josef Zajíček, Martin Kvěch a Martin Popelka s tradičním trenérem Ladislavem Mrázkem.

 

    V létě 2000 začala celková rekonstrukce hrací plochy, která se bohužel výběrem nezkušené firmy protáhla na dobu delší jak tři roky a to i přesto, že byly na rekonstrukci vynaloženy nemalé prostředky (cca. 3 mil. korun). V té době muselo mužstvo pochopitelně svá domácí utkání hrát na pronajatých hřištích-podzim roku 2000 v Horní Blatné a od jarní části v letech  2001 až  do konce jarní části 2003 v Děpoltovicích. Tréninky se bohužel z časových důvodů nedařilo uskutečňovat, a také se to bohužel projevilo na výsledcích. Po prvním ročníku se   mužstvo muselo s druhou třídou rozloučit. V současné době má tým ve svém středu kvalitní hráče přímo z obce, je jich však málo, a proto musí spoléhat i nadále na výpomoc přespolních. Ve třetí třídě hraje pod vedením trenéra L. Mrázka důstojnou roli a drží se stabilně v horních patrech tabulky. Je nutno podotknout, že fotbal v Potůčkách od svého založení v roce 1930 až do současného období vždy našel porozumění a pomoc-dříve u MNV, dnes u Obecního úřadu. Věříme proto, že aktivní činnost fotbalového mužstva bude pokračovat i v budoucnu, a to s perspektivou udržet stávající soutěž, nebo se i pokusit o vyšší. Vedení oddílu kopané a obce by již nemělo dopustit, aby kopaná v Potůčkách  byla znovu v nečinnosti, tak jak se to již v minulosti stalo.

 

  Závěrem bychom chtěli vřele poděkovat panu Manfredu Schönigerovi st. za přípravu a podklady zejména k historické části těchto řádků.

 

 

   ,, sportu zdar, fotbalu zvlášť “

 

 

                                                    za TJ Potůčky

                                                      Petr Kraus