Poskytnuté informace z.č. 106/1999 Sb.
Č.j. 326/10/21
Č.j. 54/02/21
TIMA spol. s.r.o. II
TIMA spol. s.r.o.
A-Pharma s.r.o.
Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ
Č.j.93/02/19
AMA s.r.o.
Č.j.513/10/18
Fineliner, z.s.
Č.j.540/10/17
Fórum 50% o.p.s.
CODES CZ s.r.o.
Č.j.438/08/17
Kross. s.r.o.
Rema AOS, a.s.
Míka
Ambros